doradztwo-strategiczne.jpg

ecocue.eu - strategia


Doradztwo strategiczne obejmuje najważniejsze obszary działalności przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego. Zajmujemy się zagadnieniami, które w największym stopniu przekładają się na długofalowy sukces.

 

Zapewniamy kompleksową obsługę projektów inwestycyjnych od koncepcji przez biznes plan, studium wykonalności, procedurę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko po aplikowanie o fundusze zewnętrzne aż po rozliczenie projektu.

 

Oferujemy również opracowanie wszelkiego rodzaju dokumentów planistycznych, strategicznych, operacyjnych, w tym strategii rozwoju, programów rewitalizacji, planów rozwoju lokalnego oraz strategii związanych z ochroną środowiska naturalnego oraz polityką społeczną.

 

Zakres usług:

  • wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych oraz budżetowych
  • studia wykonalności inwestycji
  • karty informacyjne przedsięwzięcia
  • raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  • biznes plany
  • strategie marketingowe
  • strategie rozwoju
  • plany rozwoju lokalnego
  • analizy społeczno-ekonomiczne