6 lutego 2013

Program NFOŚiGW „Efektywne wykorzystanie energii”

W ramach programu priorytetowego „Efektywne wykorzystanie energii” mali i średni przedsiębiorcy, których przeciętne zużycie energii końcowej wynosi ponad 20 000 MWh/rok będą mogli uzyskać:   1. dofinansowanie audytu energetycznego w wysokości 70% jego kosztów, 2. pożyczkę na pokrycie do 75% kosztów przedsięwzięcia inwestycyjnego służącego poprawie efektywności energetycznej wykonywanego według zaleceń audytu.   Wsparcie składa się [...]

23 stycznia 2013

Rusza Program GEKON – Dotacje unijne na innowacyjne technologie z zakresu ochrony środowiska

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłaszają otwarcie I konkursu w ramach Programu Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych.   O dofinansowanie badań naukowych, prac rozwojowych oraz wdrożeń powstałych w ich wyniku innowacyjnych technologii proekologicznych będą mogły ubiegać się następujące podmioty: 1) Przedsiębiorcy, 2) Konsorcja naukowe (co najmniej jeden [...]

11 stycznia 2013

Nowy konkurs PARP – świadczenie usług doradczych i szkoleniowych z zakresu ochrony środowiska dla MSP

W I kwartale 2013 r., planowane jest ogłoszenie przez PARP nowego konkursu na „Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie ochrony środowiska”.   Usługa w zakresie ochrony środowiska składa się z etapów: Komponentu I, na który składają się: – etap I – identyfikacja stopnia spełniania wymogów prawnych (audyt środowiskowy), – etap II – wsparcie doradcze przy [...]

21 listopada 2012

Program Priorytetowy „Efektywne wykorzystanie energii”

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zobowiązuje państwa członkowskie aby od końca 2020 r. wszystkie nowo powstające budynki były obiektami „o niemal zerowym zużyciu energii”. Nowy program priorytetowy ma na celu przygotowanie inwestorów, projektantów, producentów materiałów budowlanych, wykonawców do wymagań Dyrektywy. Jest to pierwszy [...]

2 listopada 2012

Rusza nabór w ramach programu Inteligentne Sieci Energetyczne

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach I konkursu programu priorytetowego p.n.: Inteligentne Sieci Energetyczne (ISE). Konkurs skierowany jest do podmiotów, które organizują w przestrzeniach pilotażowych przedsięwzięcia ISE. – przedsiębiorców, – jednostek samorządu terytorialnego, – uczelni, – instytutów badawczych, – Polskiej Akademii Nauk oraz tworzonych przez [...]

1 2 3