21 listopada 2012

Program Priorytetowy „Efektywne wykorzystanie energii”

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zobowiązuje państwa członkowskie aby od końca 2020 r. wszystkie nowo powstające budynki były obiektami „o niemal zerowym zużyciu energii”. Nowy program priorytetowy ma na celu przygotowanie inwestorów, projektantów, producentów materiałów budowlanych, wykonawców do wymagań Dyrektywy. Jest to pierwszy [...]

2 stycznia 2012

Obowiązek posiadania aktualnego świadectwa charakterystyki energetycznej.

Od 1 stycznia 2009 r. świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe dla wszystkich nowopowstałych nieruchomości oraz używanych, wprowadzanych do obrotu (sprzedawanych lub wynajmowanych), a także dla budynku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna. Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej nieruchomości (nazywanego często certyfikatem lub paszportem energetycznym) wynika z prawa europejskiego. Zobowiązania państw [...]