blok1.jpg

ecocue.eu - energia


Świadczymy najwyższej jakości usługi z zakresu doradztwa energetycznego i optymalizacji zużycia energii.

 

Zakres usług:

 • sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków (rejestr osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej prowadzonego przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – wpis nr nr 9089).

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia.

 

Podstawą do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej (certyfikat lub paszport energetyczny) jest charakterystyka energetyczna budynku, określona w dokumentacji technicznej lub dla budynku istniejącego, jeśli brak jest dla niego dokumentacji technicznej – wyznaczana w wyniku inwentaryzacji techniczno-budowlanej.

Celem wprowadzenia świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca, użytkownik będzie mógł określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany z zapotrzebowaniem na energię.  

 

 • realizacja badań termowizyjnych nieruchomości (zgodnie z normą europejską PN-EN 13187)

Termografia umożliwia obserwację ciepła emitowanego przez obiekty znajdujący się w polu widzenia kamery. Każdy obiekt i ciało, którego temperatura jest wyższa od zera bezwzględnego jest źródłem promieniowania w paśmie średniej podczerwieni, czyli promieniowaniu podczerwonym o długości fali od ok. 0,9 do 14 μm. Podczerwona część widma zostaje przetworzone w postać kolorowej mapy obrazującej rozkład temperatur.

 

Zakres badań kamerą termowizyjną obejmuje:

 • ocenę stanu izolacji termicznej budynku i lokalizowanie nieszczelności
 • ocenę szczelności stolarki budowlanej i wykrywanie punktów strat ciepła
 • wykrywanie mostków termicznych w przegrodach budowlanych
 • wykrywanie oraz identyfikacja zawilgoceń i wycieków w przegrodach
 • wykrywanie i ocenę zagrożenia zagrzybieniem w przegrodach
 • wykrywanie niepożądanej infiltracji zimnego powietrza przez przegrody
 • wykrywanie wad zastosowanych materiałów budowlanych
 • lokalizowanie przebiegu i wykrywanie usterek ogrzewania podłogowego
 • wykrywanie niedrożności instalacji grzewczych
 • przeprowadzanie audytu energetycznego, również jako załącznika do jako załącznik do wniosku o finansowanie inwestycji w ramach programu „System zielonych inwestycji”  (GIS).

Audyt daje informacje na temat rzeczywistego stanu nieruchomości oraz wskazuje najbardziej efektywny ekonomicznie sposób modernizacji budynku oraz zainstalowanych urządzeń. Zaproponowana modernizacja prowadzić ma do uzyskania jak najlepszego wyniku dotyczącego oszczędności energii w stosunku do poniesionych nakładów finansowych. Audyt energetyczny to również opracowanie, określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

 

Audyt wykonywany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

 

1

 

2

 

Badania termowizyjne przeprowadzamy przy użyciu dedykowanej dla budownictwa kamery renomowanej firmy FLIR®.

 

Firma posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na kwotę 100 000€.