6 lutego 2013

Program NFOŚiGW „Efektywne wykorzystanie energii”

W ramach programu priorytetowego „Efektywne wykorzystanie energii” mali i średni przedsiębiorcy, których przeciętne zużycie energii końcowej wynosi ponad 20 000 MWh/rok będą mogli uzyskać:   1. dofinansowanie audytu energetycznego w wysokości 70% jego kosztów, 2. pożyczkę na pokrycie do 75% kosztów przedsięwzięcia inwestycyjnego służącego poprawie efektywności energetycznej wykonywanego według zaleceń audytu.   Wsparcie składa się [...]

23 stycznia 2013

Rusza Program GEKON – Dotacje unijne na innowacyjne technologie z zakresu ochrony środowiska

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłaszają otwarcie I konkursu w ramach Programu Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych.   O dofinansowanie badań naukowych, prac rozwojowych oraz wdrożeń powstałych w ich wyniku innowacyjnych technologii proekologicznych będą mogły ubiegać się następujące podmioty: 1) Przedsiębiorcy, 2) Konsorcja naukowe (co najmniej jeden [...]

11 stycznia 2013

Nowy konkurs PARP – świadczenie usług doradczych i szkoleniowych z zakresu ochrony środowiska dla MSP

W I kwartale 2013 r., planowane jest ogłoszenie przez PARP nowego konkursu na „Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie ochrony środowiska”.   Usługa w zakresie ochrony środowiska składa się z etapów: Komponentu I, na który składają się: – etap I – identyfikacja stopnia spełniania wymogów prawnych (audyt środowiskowy), – etap II – wsparcie doradcze przy [...]

2 listopada 2012

Rusza nabór w ramach programu Inteligentne Sieci Energetyczne

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach I konkursu programu priorytetowego p.n.: Inteligentne Sieci Energetyczne (ISE). Konkurs skierowany jest do podmiotów, które organizują w przestrzeniach pilotażowych przedsięwzięcia ISE. – przedsiębiorców, – jednostek samorządu terytorialnego, – uczelni, – instytutów badawczych, – Polskiej Akademii Nauk oraz tworzonych przez [...]

26 maja 2012

Do 20mln zł na wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej

27 sierpnia rusza nabór wniosków w ramach pilotażowego programu realizowanego przez PARP w ramach IV osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dofinansowaniu podlegać będą koszty inwestycyjne związane z wdrożeniem wynalazku, koszty usług doradczych i tłumaczeń. Wdrażany wynalazek powinien być objęty ochroną patentową albo też zgłoszony do ochrony patentowej. Nabór będzie otwarty w terminie 27 sierpnia [...]

1 2