18 lutego 2012

Dotacja na kolektory słoneczne

Zwrot kosztów zakupu kolektorów słonecznych można uzyskać korzystając z Programu dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji; część 3. dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych. Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 31 stycznia 2012 roku posiadał [...]

9 lutego 2012

Konsultacje dot. budowy elektrowni jądrowej.

W województwie pomorskim trwają konsultacje społeczne w sprawie lokalizacji pierwszej polskiej elektrowni atomowej. Spotkania planowane przez gminy Choczewo i Gniewino adresowane będą do mieszkańców terenów, na których planowana jest budowa siłowni jądrowej. Uczestniczyć w nich będą też przedstawiciele inwestora – Polskiej Grupy Energetycznej (PGE). Spotkanie w Choczewie dotyczyć będzie potencjalnej lokalizacji siłowni w Lubiatowie. Spotkanie w [...]

2 stycznia 2012

Obowiązek posiadania aktualnego świadectwa charakterystyki energetycznej.

Od 1 stycznia 2009 r. świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe dla wszystkich nowopowstałych nieruchomości oraz używanych, wprowadzanych do obrotu (sprzedawanych lub wynajmowanych), a także dla budynku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna. Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej nieruchomości (nazywanego często certyfikatem lub paszportem energetycznym) wynika z prawa europejskiego. Zobowiązania państw [...]

1 2 3