2 listopada 2012

Rusza nabór w ramach programu Inteligentne Sieci Energetyczne

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach I konkursu programu priorytetowego p.n.: Inteligentne Sieci Energetyczne (ISE).

Konkurs skierowany jest do podmiotów, które organizują w przestrzeniach pilotażowych przedsięwzięcia ISE.

- przedsiębiorców,

- jednostek samorządu terytorialnego,

- uczelni,

- instytutów badawczych,

- Polskiej Akademii Nauk oraz tworzonych przez nią jednostek.

 

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach konkursu wynosi 150 mln zł.

Wnioski można składać w dniach od 3 GRUDNIA 2012 roku do 31 STYCZNIA 2013 roku.

 

Więcej informacji: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ise/ise—konkurs-i/