11 stycznia 2013

Nowy konkurs PARP – świadczenie usług doradczych i szkoleniowych z zakresu ochrony środowiska dla MSP

W I kwartale 2013 r., planowane jest ogłoszenie przez PARP nowego konkursu na „Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie ochrony środowiska”.

 

Usługa w zakresie ochrony środowiska składa się z etapów:
Komponentu I, na który składają się:
- etap I – identyfikacja stopnia spełniania wymogów prawnych (audyt środowiskowy),
- etap II – wsparcie doradcze przy wdrażaniu działań rekomendowanych w etapie I;
Komponentu II, na który składają się szkolenia z zakresu z wykorzystania narzędzi pozwalających na obliczanie poziomu korzystania ze środowiska oraz na obliczanie opłat za korzystanie ze środowiska.

 

Konkurs adresowany jest do podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Systemie Usług w zakresie usług doradczych o charakterze ogólnym, działających na rzecz rozwoju gospodarczego oraz posiadających odpowiedni potencjał ekonomiczny, organizacyjny i techniczny do świadczenia usług doradczych ogólnych i szkoleniowych.