28 lutego 2012

Nabór wniosków na budowę i przebudowę sieci elektroenergetycznych dla OZE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ciągu miesiąca planuje ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 4) Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE)”. Planowana alokacja środków dla tego naboru to 55 mln zł.