9 lutego 2012

Konsultacje dot. budowy elektrowni jądrowej.

W województwie pomorskim trwają konsultacje społeczne w sprawie lokalizacji pierwszej polskiej elektrowni atomowej. Spotkania planowane przez gminy Choczewo i Gniewino adresowane będą do mieszkańców terenów, na których planowana jest budowa siłowni jądrowej.

Uczestniczyć w nich będą też przedstawiciele inwestora – Polskiej Grupy Energetycznej (PGE). Spotkanie w Choczewie dotyczyć będzie potencjalnej lokalizacji siłowni w Lubiatowie. Spotkanie w Gniewinie ma natomiast dotyczyć lokalizacji siłowni w Żarnowcu.

 

Tematem dyskusji mają być plany i konsekwencje budowy elektrowni atomowej w tych lokalizacjach oraz przekazanie okolicznym mieszkańcom informacji na temat aspektów życia na terytorium przyległym do elektrowni atomowej.

 

Jako potencjalną, trzecią lokalizację elektrowni PGE wskazała miejscowość Gąski zlokalizowaną na terytorium województwa zachodniopomorskiego. Zdaniem inwestora uzyskanie akceptacji dla budowy elektrowni wśród lokalnej społeczności jest jednym z najistotniejszych elementów decydujących o lokalizacji elektrowni. Ostateczna lokalizacja ma być określona do końca 2013 roku.