26 maja 2012

Do 20mln zł na wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej

27 sierpnia rusza nabór wniosków w ramach pilotażowego programu realizowanego przez PARP w ramach IV osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Dofinansowaniu podlegać będą koszty inwestycyjne związane z wdrożeniem wynalazku, koszty usług doradczych i tłumaczeń. Wdrażany wynalazek powinien być objęty ochroną patentową albo też zgłoszony do ochrony patentowej.

Nabór będzie otwarty w terminie 27 sierpnia – 14 września 2012 r. Alokacja zaplanowana na konkurs wynosi 616 184 623 PLN.